Rad uz mirovinu

Trebate li podršku u procesu ponovnog uključenja u svijet rada?

Obratite se savjetnicima HZZ-a koji će vam rado pomoći.

Jeste li znali da se možete prijaviti i u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje?

U evidenciju nezaposlenih prijavljujete se kao ostali tražitelji zaposlenja, i to osobno ili elektroničkim putem.

Jeste li znali?

Osobe koje su nakon mirovine nastavile s radom, smatraju kako im je rad dodatno obogatio život te dao priliku da ostanu aktivni!

U mirovini ste, ali svojim iskustvom i znanjem možete i želite doprinijeti vlastitoj kvaliteti života, socijalizaciji i materijalnoj sigunosti? Pogledajte listu poslova i prijavite se.

Najčešća pitanja vezana uz rad i korištenje mirovine

Ako ste korisnik mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju omogućen Vam je rad do polovice punog radnog vremena, bez obustave primanja mirovine.

Možete raditi do polovice punog radnog vremena bez obustave isplate mirovine ako ste:

 • korisnik starosne mirovine
 • korisnik starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
 • korisnik prijevremene starosne mirovine
 • korisnik obiteljske mirovine
 • korisnik kojem se umjesto pripadajuće isplaćuje najniža mirovina.

Mirovina Vam se neće obustaviti ako ste zaposleni i dulje od polovice punog radnog vremena, ako ste:

 • korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad (ostvarene prema prijašnjim propisima)
 • korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti
 • korisnik koji obavlja sezonske poslove u poljoprivredi prema posebnim propisima kojima je ovo pitanje uređeno na drugačiji način, odnosno kojima je  izričito propisano da se ne obustavlja isplata mirovine
 • korisnik koji ostvaruje drugi dohodak, odnosno obavlja drugu djelatnost (npr. primici prema ugovoru o djelu, primici za rad u skupštinama i nadzornim odborima, sudskog tumača, konzultanta,  djelatnost poljoprivrede i šumarstva, domaća radinost i slično).

Detaljnije informacije dostupne su ovdje.

Isplata mirovine neće se obustaviti umirovljenicima koji obavljaju:

 • domaću radinost i sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu 
 • djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te
 • ostale samostalne djelatnosti.

Umirovljenici također mogu raditi preko ugovora o djelu, kao konzultanti ili biti u skupštinama i nadzornim odborima.

Navedeno se odnosi samo na samostalne djelatnosti upisane u upisnik obiteljskih poljoprivrednih  gospodarstava odnosno registar poreznih obveznika u Poreznoj upravi, ali ne i na umirovljenike koji obavljaju djelatnost obrta, samostalnu profesionalnu djelatnost (odvjetnici, liječnici) te članovi uprave, izvršni direktori, likvidatori, upravitelji zadruga, koji su da bi obavljali tu djelatnost upisani u  odgovarajući registar ( obrtni, sudski itd.).

Detaljnije informacije dostupne su ovdje.

Mirovina se ne obustavlja ako ste:

 • korisnik starosne mirovine – ostvarene prema posebnim propisima o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba i zaposlenika na poslovima razminiranja
 • hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, korisnik starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika i korisnik prijevremene starosne mirovine koji je nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu ili koji se tijekom korištenja prava zaposlio do polovice punog radnog vremena
 • hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, korisnik invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (opća nesposobnosti za rad) zaposlen manje od 3,5 sati dnevno
 • hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti.

Detaljnije informacije dostupne su ovdje.

Isplata mirovine obustavlja se ostalim korisnicima mirovina ostvarenim prema posebnim propisima (zastupnici u Hrvatskom saboru, bivši politički zatvorenici, sudionici NOR-a i drugi) za vrijeme zaposlenja ili obavljanja djelatnosti na temelju koje postoji obveza na osiguranje.

Zahtjev za ponovno određivanje mirovine odnosno stjecanje prava na novu mirovinu podnosi se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a pravo na novo određivanje mirovine imate ako ste:

 • korisnik prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine ili starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji radi do polovice punog radnog vremena i to kada se ispuni zakonom propisani uvjet navršene jedne godine staža nakon umirovljenja, koji će u slučaju rada do polovice punog radnog vremena biti ispunjen nakon dvije godine rada s polovicom punog radnog vremena.
 • korisnik prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine ili starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, te ste kao korisnik mirovine ostvarili najmanje jednu godinu staža osiguranja po osnovi drugog dohotka za koji su u cijelosti uplaćeni doprinosi.
 • hrvatski branitelj korisnik starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika i prijevremene starosne mirovine, ako po osnovi zaposlenja nakon umirovljenja navršite staž osiguranja od najmanje jedne godine.

Kao korisnik prijevremene starosne mirovine, ili starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika nakon prestanka zaposlenja, odnosno obavljanja djelatnosti na koje ste obvezno osigurani na mirovinsko osiguranje možete ostvariti i pravo na novu starosnu mirovinu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ako su ispunjeni uvjeti godina života i mirovinskog staža propisani zakonom za tu novu mirovinu.

Detaljnije informacije dostupne su ovdje.

Korisnik mirovine koji nakon umirovljenja uz mirovinu nastavno ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod drugog ili više poslodavaca (isplatitelja) u nepunom radnom vremenu može zatražiti od Porezne uprave evidentiranje ili raspodjelu osobnog odbitka koji će biti evidentiran na Poreznu karticu (PK).

Detaljnije informacije dostupne su ovdje.

Savjetnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podrška su vam u traženju novih zaposlenika.

Obratite nam se s povjerenjem.
Kontakte pronađite na stranicama HZZ-a

Kako pronaći posao u mirovini?

U mirovini ste, ali i dalje želite raditi? Ako aktivno tražite posao, ispunite i pošaljite nam niže navedeni obrazac.
Možete se prijaviti i u evidenciju HZZ-a, osobno ili elektroničkim putem.

"*" indicates required fields

Ako niste uspjeli pronaći željeni posao u prethodnom izborniku, možete ga upisati ovdje. Također, ako ste do sad radili neki od poslova, napišite koji.

01/6444 000

Kontakt centar HZZ-a
PON-PET 08.00-16.00 sati